Välkommen till skyddshundstips.

Denna sajten är består av eget material använt vid utbildning av skyddshundar och framför allt tjänstehundar. Det är inte en komplett information om hur man tränar en skyddshund för IPO, BHP eller tjänstehund. Komplett information hur skyddshundsträning går till finns på http://skyddshunden.com.

Här finns ingenting specifikt för svenskskyddet och inget munkorgsarbete, dock är inlärningsprinciperna de samma och texterna kan vara till inspiration för de som tränar svenskskyddet också. Träningen här bygger på bytesdriften, när dressyren sitter börjar hunden belastas så den svarar upp med aggression, en tjänstehund blir så belastningstålig (tuff) att han klarar krig i en tjänstesituation. Munkorgsarbetet i svenskskyddet har ofta samma effekt.

Tilläggas bör att det finns många sätt att träna en skyddshund och erfarna figuranter anpassar träningen individuellt för varje hund. Så detta är ett sätt av flera. Utövare som tränat på detta sätt tävlar i VM eller har tjänstehundar som fungerat i skarpa lägen så helt fel är det inte…

Texterna är för den som redan kan en hel del om skyddhundträning. Texterna är internt utbildningsmaterial vad som man bör tänka på under utbildningen av skyddshunden. Det är utlagt för att vara till hjälp eller inspiration för både hundförare och figurant.

Den som just skall börja träna tror jag inte har någon nytta av detta. Bättre att söka sig till en ortsgrupp eller hundklubb och börja träna. När man lär sig teorin ( http://skyddshunden.com ) tror jag att denna sajt ger perspektiv och förtydliganden.

Dock avslutas utbildningen med att skyddshunden görs belastningstålig. Detta är visserligen bra även för en tävlingshund – alltid självsäker på främmande områden, på tävling och mot nya figuranter. Men det går att tävla med bra resultat med en hund som är dresserad enbart med bytesdriften också.

För en tjänstehund är det en annan sak. En väktarhund eller polishund måste vara så tuff att han utan fruktan försvarar sin förare och angriper påtända våldsverkare, gäng och huliganer om det behövs.

Lycka till med träningen.