Sker i trasa eller bitkorv i sträckt koppel. Nu skall hunden
verkligen bita ordentligt för att få vinna. Figuranten försöker ta
trasan. Håller hunden ett fast hundbett så får den vinna. Går inte detta
så får den vinna i alla fall vid andra försöket och man går tillbaka i
träningen ett tag. Fortfarande bytesträning, ingen dominans, figuranten
tittar bort vid betten och är rädd och osäker inför hunden.

Ruskar hunden bytet eller svarar upp mot figuranten redan vid dessa
övningar så skall detta belönas. Är bytesintresset svagt så för kamp om
bytet på marken (social kamplust/ aggressivitet). Bytesdriften kan
tränas upp!