Fig måste alltid genast belöna försvar. Måste läsa av det. Undvikande
får aldrig förekomma. Hunden får inte bli osäker utan skall lära sig
övervinna osäkerheten genom att svara igen på hot och belastningar.

Bytesbett och strid om bytet. Belastning med stirrande, frontalt.
Belasta psykiskt med hot, blås på hunden, stirra, stryk med stocken över
benen, tryck knät mot käken. Så snart hunden svarar igen så belöna med
byte. Hunden bestämmer. Svarar den upp redan utan belastning så belöna
direkt.

När hunden varje gång självsäkert svarar igen så låt den vinna genom
att bytet dör och går i vila. Förväxla ej med släppande, håll hunden
bakom Dig. Låt bytet gå igång igen, gå över till belastning och belasta
lite mer än förra gången. Belöna vid kontrareaktionen.