Bytesdriften är räddningen för framtida fel och byggstenen som får
hunden att tåla belastningar m.m. Får man hunden i dåliga
aggressionsbett eller misstänksamhet så går man tillbaka till bytet ett
tag och jobbar upp sig igen.

När hunden, så fort den ser fig med ärmen, drar i kopplet eller
skäller och vill angripa, och vid tillåtelse tveklöst angriper och biter
ordentligt och håller fast ärmen medan fig med slapp arm drar sig från
hunden. Försöker fig att tillkämpa sig bytet så ruskar hunden eller drar
kraftigt i bytet, får vinna och bära bort. Då har bytesdriften blivit
stor nog.

Vid bytesträning skall det inte snackas med hunden närvarande före
och efter framme hos fig. 2 – 4 bitövningar räcker, för mycket verkar på
fel håll. Spänning måste finnas hela tiden. Får hunden alla stimuli,
fig, ärm, plats så måste den också få bita. Redan närvaron av stimuli
tröttar hunden då bytesdriften inte kan påkallas stup i kvarten.