Figurantförtroende och förarförtroende.
Ett bra bett måste finnas innan första släppandet.
Försvaret måste vara utvecklat och bevakningen inlärd.
Hunden måste kunna bevaka innan man lär in släppandet.
Bevakningsposition: på hundens villkor, vad som är naturligt (tjänstehund).

ATT BÄRA BYTET:

  1. Till lyan, bilen, hem.
  2. För att jobba mot figuranten.

Figurantkänsla (försvar/aggression) skall tränas parallellt från början. Hunden skall jobba mot figuranten. Avslut i byte.

Man kan ha avslut i figurant (skrämma bort) eller i mystik.

Belastning: först kroppskontakt (stryk hunden med handen) innan
psykiskt hot (ögonhot, kroppsspråk). Belastning får ej ge oro i bettet,
då är det för mycket.

Målinriktad träning, för hög belastning får ej förekomma.

Små retningar så fort som möjligt

Hunden måste tillkämpa sig – lära i trasa

Belastning: dra hunden genom ris (eller annat). Vid oroligt bett så skall belastningen minskas

Korrigera felaktiga bett

Träna i expander. Hunden biter sig hårdare fast. Inga andra belastningar. Ger lugnare bett, tar bort ombett.