När hunden biter bra i bitstocken och är stor nog att bita i en
skyddsärm (9 månader) så överför man bytet till skyddsärm. Målet är att
det första bettet skall vara fast. Man kan stimulera hunden med ett bett
i trasa först om det behövs. Figuranten står framför hunden och får
bytet i rörelse. Blir hunden ordentligt stimulerad (annars kamp på
marken) så presenterar figuranten armen vågrätt när han går sidleds
förbi hunden (inget byte går mot hunden). När hunden biter vänder fig
bort huvudet och drar sig bort från hunden (bytet försöker fly) och
låter hunden genast vinna. Det första bettet är jättesvårt och helst
skall man ha en van fig som verkligen kan vara rädd och krypa i stoftet
för hunden så att den vågar sig på det nya bytet/ärmen. Efter 2-3 bett
brukar hunden acceptera det nya bytet. Intensiteten ökas med kamp.

I alla övningar, beskrivna och kommande, är det viktigt att föraren berömmer hunden.

Strid om bytet får några gånger förlöpa så att fig blir så rädd för hunden att han flyr i panik.