När hunden har ett bra bett så börjar det centrala i
bytesdriftsstimuleringen, angreppet. Hunden hetsas på 5-10 meters
avstånd och släpps sedan lös mot fig som flyr sidleds och bjuder på
ärmen för att få ett bra bett. Är angrepp och bett bra så får hunden
vinna direkt och bära bort.

Strular det så tillbaka till linan eller så får hunden kämpa innan han får vinna.

Efter hand övningarna fortgår blir angreppet än mer frontalt.