Föraren går in på appelplanen och sätter sig å huk bredvid hunden.
Fig kommer i skyddsbyxor och utan ärm utan att upptäcka ekipaget men vid
15 meters avstånd/flyktavståndet upptäcker han ekipaget, blir rädd,
stannar, gör sig liten och stor. Från nu stirrar han (fixerat) hunden i
ögonen och går långsamt i ett halvkretsområde framför hunden, rör sig
fram och tillbaka och gör ett hotande men ängsligt intryck, som om han
vill göra något mot hunden men är rädd för den. Föraren stöttar sin
hund. Undviker hunden måste fig direkt fly.

Blir det bara uppfordrande skall så går fig till kritiskt avstånd (2
meter) och utför ett skenanfall mot hunden, ev med en lätt
smärtpåverkan. Därefter flyr han, föraren berömmer. Försvarar hunden
redan under tiden så belönas han med flykt.