Föraren är utom synhåll. Lika tidigare stimuli. Så fort hunden visar
försvar, om det så är innan fig börjat hota, så flyr fig. Hunden skall
belastas men får inte undvika. Osäker fig fungerar bäst om det går
trögt.

Med tilltagande självsäkerhet kan hunden belastas mer, tills det på
avstånd utspelas en psykisk kamp.
Då närmar sig fig utan hot. Han lurar hunden genom att spela vänlig. När
han kommer på kritiskt avstånd (2 m) gör han ett skenangrepp på hunden
och om det behövs så smärtpåverkar han den också. Visar hunden försvar
så viker fig rädd tillbaka, stannar imponerad till och utför ängslig och
rädd ännu ett snällare skenangrepp. Vid försvar flyr fig utom synhåll.

Om allt detta går perfekt så ett riktigt angrepp och bett i bitbyxor.
Händerna hålls väck. Före denna övning så måste bevakningen vara klar.

Bevakning

  1. I koppel mot tältet, belöna genast. Klart.
  2. Lös mot tältet, göm armen bakom ryggen, belöna snabbt, bära bort, klart. Öva angrepp parallellt och fler gånger än bevakningen
  3. Låt hunden bita direkt i tältet. För att han inte skall lära att han inte får bita
  4. Bett i tältet efter skall. Bytet dör och armen hänger. Får liv
    framför kroppen, simulerar slag men stryker huvudet i stället. Vinst när
    hunden svarar tillbaka.