Nästa mål är att lära hunden att ruska “döda” bytet eller i vart fall
att tillkämpa sig det genom dragkamp. Så fort hunden gör rätt belönas
den med bytesvinst eller dött byte. Vissa hundar gör inte detta före 15
månaders ålder.