• Planera träningen efter analys av hunden.
 • Angrepp / aktivitet. Släppande/passivitet. Analys.
 • Hunden gör det som den får fördel av.
 • Starta gärna från tyst.
 • Hunden är inte allas egendom.
 • Drift – lugn x. Svara igen.
 • Angrepp anskällning släppande
 • Lugnt bett = bytesutveckling.
 • Jobba mot figuranten – bit, släpp ärmen
 • Bytesutveckling: intresse, tillkämpa sig, förtroende
 • Tillkämpa ärmen – ytterst viktigt
 • Bära hem bytet ( eller vänd upp mot figuranten igen med bytet)
 • BALANS: figurantintresse i bevakning, självförtroende, stå emot belastning, svara igen
 • LYDNAD: kvalitet-kontakt, störningstålig
 • BYTE: förfölja, gripa/bita, ruska, bära.
 • Sluthandling: tillkämpa sig och bära.

 • Nyckelstimuli: sluthandlingen
 • FÖRSVAR: hot (fysiskt eller psykiskt)
 • Sluthandling: skrämma bort
 • Kör psykisk belastning mycket
  Tänd och släck. Aktivitet/passivitet. Ytterst bra i praktiken.
 • Bytesrespekt – strunta i ärmen. Analys.
 • Figurantrespekt
 • Toleransnivå
 • Bevaka figuranten – ej ärmen. Ta av och bjud ärmen,
  dutt o.s.v. – hunden skall ej bry sig
 • Tjänstehund skall tåla “krig” i en tjänstesituation
 •