Innan man tränar upp försvarslusten så skall man öva bevakningen. En
försvarstränad hund som tål belastningar kan vara mycket svår att få att
släppa fig och övergå till bevakning. Ryck och slag gör den bara mer
förbannad, den kan bli så ursinnig att den inte kan lära sig över huvud
taget. Försvarsdriften mognar sent hos hunden, vid 15-24 månaders ålder.
Tjänstehundar får inte ens prövas förrän dom är 18 månader.
Försvarsdriften kan framkallas hur många gånger som helst i motsats till
bytesdriften.

Försvar är motsatsen till undvikande. Gör fig fel (går på för hårt)
så får man det värsta som kan hända, undvikande/flykt. Hunden får inte
gå i undvikande eller fly till bilburen. Håll bilburen stängd. Föraren
måste hindra undvikande och fig måste omedelbart bli rädd så att hunden
övergår i anfall. Fig måste kunna läsa hund. Visar hunden försvar så
måste fig låta sig imponeras. Fortsätter fig bara att gå på för att han
inte kan läsa hunden så blir nervbelastningen ohållbar och frustrationen
gör hunden osäker. Försvarsdriften ökas genom att hundens självsäkerhet
ökas genom att hunden hela tiden vinner och övervinner belastningar.
Hunden skall lära sig att övervinna sin osäkerhet och att svara igen på
belastningar. Detta sker genom att rätt beteende leder till succé.

Vid tillkämpande av bytet får fig stimulera hundens försvarslust
genom att vända sig mot hunden. Så fort hunden svarar upp eller ruskar
bytet belönas den. Annars fortsatt kamp svagt ökad belastning, blås på
hunden o.s.v. För hög belastning ger undvikande.