Går ut och väsnas. 20 meter ifrån sätter föraren sig på huk med hunden.
När hunden kräver figuranten skickas den revir. Angrepp frontalt och
högt, hunden fångas mjukt och sätts ned åt sidan. Fig backar och drar
lätt åt sig armen. Föraren kopplar hunden. Fig vänder sig bort, ärmen
blir död, lugn inträder. Efter ett kort ögonblick vaknar bytet,
provokation till kamp, hunden ruskar eller drar, vinst, ärevarv.