Bytesdrifsstimulering med trasa. Målet är att få hunden att bita i trasan, dra den till sig och bära bort den. Fånga, gripa, ruska om möjligt, bära. Spännande lek, sträckt koppel, panikartat byte i rörelse. Figuranten får inte titta hunden i ögonen, gå in i hunden eller på annat vis vara överlägsen eller stimulera försvaret. Bara lite kamp om bytet. Så fort hunden drar eller ruskar så visar figuranten sig imponerad och hunden vinner bytet. Detta sker i hundens huvudhöjd eller på marken om det behövs för att vara mer byteslikt. Figuranten går snett förbi även efter bettet.

Nästa övning blir kamp om bytet i sträckt koppel, figuranten får tag i bytet och hunden får vinna det igen.

Det är alltid bytet som rör sig. Bytesdrifsstimulering skall bara göras vad som behövs, för många pass gör hunden ointresserad. Detta för att bytesdriften ingår i födoanskaffandet och inte kan stimuleras obegränsat då hunden i det vilda efter bytestagningen normalt är mätt ett tag. Försvarsdriften och flykten måste däremot kunna tas fram hur ofta som helst.

Nästa blir “lätt strid om bytet”. Ängslig rädd figurant som bara stirrar på bytet. Hunden styr, skrämmer upp bytet o.s.v.

Fas 2:Hunden skall gripa bytet i bröst eller maghöjd. Målet är att få större målmedvetenhet och självsäkrare bett.