Ärmen ligger på marken. Fig gör utfall mot ärmen. Bytar sedan till hot
mot hunden. Stirrar den i ögonen. Hunden svarar upp och får jaga bort
fig till tältet. Hunden springer över ärmen utan att ta den, skall vara
inriktad på fig.